Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

Informacje organizacyjne

* Zajęcia dostosowane są do wieku i specyfiki grupy. Każdy temat realizowany jest w oparciu o scenariusz  opracowany przez  edukatorów muzealnych.

* Niektóre z proponowanych zajęć i warsztatów realizowane są w oparciu o wybrane fragmenty ekspozycji stałych Muzeum Regionalnego w Pilźnie.

* Istnieje możliwość dostosowania tematu do potrzeb nauczyciela oraz realizacja zajęć według tematów zaproponowanych przez nauczyciela. Propozycje i zapytania można zgłaszać pod numerem telefonu 14 67 21 190 lub drogą elektroniczną sekretariat@muzeumpilzno.pl

Muzeum zapewnia materiały i środki dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Czas trwania: 

* Zajęcia edukacyjne, w zależności od wybranej tematyki, trwają od 40 do 120 min.
* Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.

Rezerwacja:

* Zajęcia są prowadzone wyłącznie dla grup wcześniej zgłoszonych.

* Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób.

* Z uwagi na szczególne wypadki losowe MRP zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.

 

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij