Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

Wydawnictwa

Muzeum Regionalne w Pilźnie. Informator, oprac. Lidia Luchter - Krupińska, Pilzno 2014

 

 

Informator muzealny - historia muzeum, charakterystyka zasobu muzealnego, ekspozycji stałych, perspektywy rozowju instytucji.

 

 

 

 

 

Lidia Luchter - Krupińska, Legendy o Pilźnie i okolicy, Pilzno 2014 

Pilzno w obrazach Stanisława Westwalewicza, katalog wystawy, Pilzno 2014.

 

 

 

 

 

Magia bursztynu. Bursztyn w przyrodzie, sztuce, rzemiośle artystycznym. Katalog wystawy, Pilzno 2016.