Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

Historia

Gmina Pilzno usytuowana jest na zachodnim krańcu województwa podkarpackiego. W skład gminy wchodzi miasto Pilzno wraz z siedemnastoma, rozlokowanymi wokół miasta sołectwami: Bielowy, Dobrków, Gębiczyna, Gołęczyna, Jaworze Dolne, Jaworze Górne, Lipiny, Łęki Dolne, Łęki Górne, Machowa, Mokrzec, Parkosz, Podlesie, Połomia, Słotowa, Strzegocice i Zwiernik. Gmina zajmuje obszar 165 km², zamieszkiwany przez blisko osiemnaście tysięcy dwieście mieszkańców. Usytuowana jest w centralnej i zachodniej części powiatu dębickiego, stanowiąc ponad dwadzieścia procent ogółu jego powierzchni. Udokumentowane dzieje tych ziem sięgają czasów wczesnośredniowiecznych. Najtrwalszym śladem przeszłości, tradycji oraz wydarzeń historycznych, związanych z tym obszarem są zabytki architektury. Na terenie gminy zachowało się ich wiele. Najcenniejsze znajdują się na obszarze miasta Pilzna, choć nie brak ich także, w sąsiadujących z miastem wsiach, sięgających swymi początkami XIII - XIV stulecia.

Czytaj więcej:

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij