Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

Zbiory

Obecnie zasób, nad którym pieczę sprawuje Muzeum Regionalne w Pilźnie liczy już ponad tysiąc siedemset eksponatów z zakresu archeologii, etnografii, sztuki, historii, numizmatyki, zbiorów biograficzno – literackich. W muzeum znajduje się cenna kolekcja dzieł Stanisława Westwalewicza, artysty malarza, który przez ponad dziesięć lat mieszkał i tworzył w Pilźnie. Są to obrazy olejne, akwarele z lat 1951 – 1962. Prócz dzieł sztuki Muzeum gromadzi zbiory biblioteczne - wśród nich stare druki, rękopisy i kartografię, a także dawną fotografię.

Przeważająca część zbiorów pochodzi z darowizn okolicznych mieszkańców, którym wyrażamy głęboką wdzięczność.

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij