Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

MUZEUM REGIONALNEGO W PILŹNIE

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Muzeum Regionalne w Pilźnie próbuje odpowiadać na aktualne wyzwania cywilizacyjne i kulturowe, wpisując się we współczesny trend muzeów, opierających swoje ekspozycje na opowiadaniu historii regionalnej – Pilzna i okolic. Realizuje także działania edukacyjne skierowane do różnych grup docelowych – zarówno dzieci w wielu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak i uczniów klas wyższych szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Problematyka realizowanych zajęć oscyluje najczęściej wokół pojęcia „małej ojczyzny” w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym. Artefakty zgromadzone w muzeum są bowiem autentycznym świadectwem życia mieszkańców tego rejonu na przestrzeni wieków. Jest to więc doskonała forma kształtowania świadomości i tożsamości regionalnej oraz budowania odpowiedzialności za losy ,,małej ojczyzny” – ziemi pilźnieńskiej.  

Tylko w ostatnich trzech latach przeprowadzono w muzeum ponad 200 spotkań, w których uczestniczyło ok. 2400 młodych mieszkańców z całej gminy, a nawet powiatu. W tym kontekście wzrasta więc rola muzeum pilźnieńskiego jako edukatora i propagatora regionalizmu. Aktualna oferta programowa naszej placówki zawiera rozmaite zajęcia warsztatowe i lekcje muzealne, prezentujące spektrum wiedzy z zakresu historii i kultury ziemi pilźnieńskiej w kontekście dziejów ogólnonarodowych. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy uczniów oraz nauczycieli do udziału w realizowanych przez muzeum zajęciach warsztatowych i lekcjach muzealnych.

Czytaj więcej:

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij