Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

Tematyka zajęć

„Kto Ty jesteś? Polak mały" - polskie symbole narodowe

Zajęcia historyczne, połączone z filmem edukacyjnym oraz prezentacją multimedialną, traktujące o symbolach, kolorach i emblematach związanych z państwem polskim oraz polską historią. Prezentacja godła, flagi, hymnu, wybranych emblematów Wojska Polskiego. Część zajęć poświęcona także symbolom i emblematom związanym z ziemią pilźnieńską.

zajęcia dla wszystkich grup przedszkolnych i klas zerowych

 

"Muzealny Kufer Rozmaitości"

Wizyta w muzeum, w oparciu o specjalny kufer z atrakcjami, pełen tajemniczych wierszy, fotografii, zaszyfrowanych listów, szkieł powiększających i lup - wskazówek, dzięki którym zwykłe zwiedzanie zmieni się w detektywistyczną wyprawę, a najmłodsi zwiedzający będą mogli dostrzec szczegóły, na które zwykle nie zwraca się uwagi.

zajęcia dla uczniów klas 0 - IV szkoły podstawowej

 

Patroni ulic naszego miasta

Zajęcia z zakresu edukacji regionalnej, związane z historią i nazewnictwem ulic pilźnieńskich. Wielu ulicom i placom, przy których mieszkamy i pracujemy, patronują postaci historyczne, bohaterowie narodowi, ale także i lokalni - działacze społeczni, ludzie kultury – osoby pracujące na rzecz miasta i jego rozwoju.  Wybór  patronów przestrzeni, w której żyjemy, świadczy nie tylko o naszej wrażliwości historycznej, lecz także o wartościach, do których chcemy się odwoływać. Warto więc poznać patrona swojej ulicy, wiedzieć, czyje nazwisko wymieniamy, podając przy różnych okazjach własny adres.

zajęcia dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej.

 

„W chłopskiej chacie i zagrodzie…”

Zajęcia etnograficzne. Spotkanie z opowieścią o zwyczajach panujących dawniej w okolicznych wsiach, kalendarzem świąt i prac wiejskich. Udział w wybranych pracach jakie wykonywano w gospodarstwie wiejskim, m. in. pranie na tarze, wyrabianie masła w maselnicy, sprzątanie izby, wyszywanie na tamborku. Prezentacja zgromadzonych w Muzeum wybranych eksponatów etnograficznych.

zajęcia dla uczniów klas II - V szkoły podstawowej.

 

"Konik nie na biegunach, czyli o zabawkach przed wiekami"

Zajęcia edukacyjne i specjalne warsztaty ceramiczne o dawnych dziecięcych zabawkach i formach spędzania wolnego czasu przed wiekami, oparte o niezwykłe znalezisko - odkrytego w 2009 r., podczas wykopalisk na rynku w Pilźnie, późnośredniowiecznego ceramicznego gwizdka w kształcie konika. Zabawki powstawały w różnych formach od zarania dziejów i zmieniały się przez wieki.  Towarzyszyły dzieciom, przygotowywały je do ról społecznych i umilały czas. W średniowieczu, wśród zabawek dziecięcych, koń spełniał bardzo ważną rolę, stąd koniki z jeźdźcami, konie z rydwanami, koniki gwizdki itp. Zabawki były znane we wszystkich kulturach świata, a konik stał sie wśród nich niejako symbolem dzieciństwa. Warsztaty są także próbą nawiązania do dawnych tradycji handlowych Pilzna, gdy miasto tętniło życiem, a na miejscowych jarmarkach można było zaopatrzyć się we wspaniałe wyroby z różnych stron świata.  

zajęcia dla uczniów klas II – V szkoły podstawowej.

 

„Ślady miasta – Pilzno chrześcijańskie i żydowskie”

Zajęcia dotyczące wielokulturowości w dawnej Polsce, przedstawiające dwukulturowe chrześcijańsko – żydowskie Pilzno, przed drugą wojną światową. Uczestnicy warsztatów poznają miejsca nie istniejące dziś na mapie miasta – m. in. dawną synagogę, teren getta,  miejsca związane z kulturą żydowską oraz obiekty miejskie charakterystyczne dla kultury chrześcijańskiej. Na warsztatach wykorzystywane są przedwojenne fotografie Pilzna.

zajęcia dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych.

 

„Legendy pilźnieńskie”

Warsztaty edukacyjne z zakresu j. polskiego oraz historii regionalnej. Omówienie różnic pomiędzy bajką, baśnią a legendą, prezentacja najpopularniejszych legend polskich oraz tych związanych z ziemią pilźnieńską. Próba wyszczególnienia rzeczywistych faktów historycznych, wokół których osnuto legendarne opowieści.

zajęcia dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.

 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli o zabytkach pilźnieńskich”

Zajęcia edukacyjne odnośnie znaczenia „małej ojczyzny” w kontekście własnej lokalnej społeczności i walorów architektonicznych oraz przyrodniczych Pilzna a także najbliższych okolic. Wybrane zostają najciekawsze miejscowości regionu, w których znajdują się zabytki i Miejsca Pamięci.

zajęcia dostosowane do poszczególnych grup wiekowych – szkoły podstawowe, gimnazja.

 

"Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - ziemia pilźnieńska"   

Zajęcia edukacyjne koncentrujące się wokół tematyki Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – ludzi, którzy ratowali Żydów podczas okupacji niemieckiej, motywów, którymi kierowali się polscy Sprawiedliwi, zasad przyznawania tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, zagadnień związanych z niemiecką polityką gospodarczą oraz jej wpływem na warunki życia ludności polskiej i żydowskiej. Warsztaty z wykorzystaniem tekstów źródłowych. Prezentacja sylwetek mieszkańców ziemi pilźnieńskiej odznaczonych medalem za ratowanie żydowskich sąsiadów.

zajęcia dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych, oraz klas I-II szkół średnich.

 

"Wielka Księga Małego Miasta"

Zajęcia z zakresu edukacji regionalnej, związane z dziejami Pilzna, oparte na prezentowanych w muzeum ekspozycjach stałych. Swoista opowieść o mieście poprzez zgromadzone na wystawach eksponaty i dokumenty: najstarsze nadania i przywileje królewskie dla miasta, życiorysy znanych pilźnian, fotografie domów i ulic, mieszkańców Pilzna, artefakty związane z Pilznem jako ośrodkiem handlu i rzemiosła.

zajęcia dla uczniów szkół licealnych i branżowych szkół zawodowych