Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

Tematyka zajęć

Serdecznie zapraszamy na aktywne warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży w Muzeum Regionalnym w Pilźnie

 

PROPONOWANE TEMATY:

 

GRUPY PRZEDSZKOLNE I WCZESNOSZKOLNE:

 

„Za Orła Białego w koronie” czyli poznajemy polskie symbole narodowe

Zajęcia historyczne, połączone z filmem edukacyjnym i prezentacją multimedialną, traktujące o symbolach, kolorach i emblematach związanych z państwem polskim oraz polską historią. W czasie zajęć uczniowie poznają znaczenie oraz zastosowanie polskich symboli narodowych – zostają zaznajomieni z genezą powstania i rozwojem godła, flagi oraz hymnu państwowego.

W czasie zajęć wykorzystywane są: prezentacje multimedialne wzbogacone o materiały źródłowe, rysunkowy film edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej, szablony z symbolami patriotycznymi do malowania

Zajęcia odbywają się na wystawie stałej oraz sali edukacyjnej. 

Czas trwania: 90 min

 

„Muzealny Kufer rozmaitości”

Wizyta w muzeum, w oparciu o specjalny kufer z atrakcjami, pełen tajemniczych wierszy, fotografii, zaszyfrowanych listów, szkieł powiększających i lup - wskazówek, dzięki którym zwykłe zwiedzanie zmieni się w detektywistyczną wyprawę, a najmłodsi zwiedzający będą mogli dostrzec szczegóły, na które zwykle nie zwraca się uwagi.

W czasie zajęć wykorzystywane są: prezentacje multimedialne wzbogacone o materiały źródłowe, oryginalne eksponaty i artefakty ze zbiorów Muzeum, karty pracy

Zajęcia odbywają się na wystawie stałej oraz Sali edukacyjnej. 

Czas trwania: 90 min.

 

Polegaj jak na Zawiszy" czyli współcześni rycerze

Zajęcia edukacyjne pozwalające zyskać informację kim byli średniowieczni rycerze, jak się ubierali i czym zajmowali w czasach wojen i pokoju, na czym polegał kodeks rycerski, czy w dawnym Pilźnie można było spotkać rycerzy, co łączy współczesnych żołnierzy z dawnym stanem rycerskim

W czasie zajęć wykorzystywane są: prezentacje multimedialne wzbogacone o materiały źródłowe, oryginalne eksponaty i artefakty ze zbiorów Muzeum, oryginalny żołnierski ekwipunek, działania plastyczne

Zajęcia odbywają się na wystawie stałej oraz Sali edukacyjnej.

Czas trwania: 90 min.

 

„Pilzner i Dobrosława” – teatrzyk kukiełkowy dla najmłodszych

Inscenizacja parateatralna obrazująca legendarne początki miasta Pilzna z wykorzystaniem lalek kukiełkowych i legend regionalnych, w oparciu o prezentowane na wystawie stałej eksponaty muzealne. 

W czasie zajęć wykorzystywane są: oprowadzanie po wystawie stałej, teatrzyk kukiełkowy

Zajęcia odbywają się na wystawie stałej oraz sali edukacyjnej. 

Czas trwania: 40 min

 

Pszczele historie” (warsztaty historyczno – przyrodnicze realizowane w okresie wiosenno – letnim)

Edukacyjne zajęcia plenerowe łączące historię regionalną z aspektem przyrodniczym, w których ukazany jest świat pszczół jako istotny element przyrody, w kontekście historii pszczelarstwa i jego bogatych tradycji na ziemiach polskich. Prezentowane są historie najstarszych starożytnych uli z czasów króla Salomona, malowidła prehistoryczne ukazujące wizerunki pszczelarzy sprzed 12 000 lat, informacje o pszczelarskim zagłębiu średniowiecznej Puszczy Białowieskiej, legendy o św. Ambrożym i wielu innych ciekawostek.

W czasie zajęć wykorzystywane są: prezentacje multimedialne, tablice edukacyjne i karty pracy, oryginalny sprzęt pszczelarski, degustacja miodu, zajęcia manualne przy tworzeniu świec woskowych

Czas trwania: 90 min.

 

UCZNIOWIE KLAS IV - VI

 

Legendy regionalne z historią Pilzna w tle

Warsztaty edukacyjne z zakresu j. polskiego oraz historii regionalnej, polegające na omówieniu różnic pomiędzy bajką, baśnią a legendą, prezentacja najpopularniejszych legend polskich oraz tych związanych z ziemią pilźnieńską. Próba wyszczególnienia rzeczywistych faktów historycznych, wokół których osnuto legendarne opowieści.

W czasie zajęć wykorzystywane są: prezentacje multimedialne, filmy animowane, karty pracy, quizy i zagadki

Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej.

Czas trwania: 90 min.

 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli o zabytkach pilźnieńskich”

Zajęcia edukacyjne odnośnie znaczenia „małej ojczyzny”, w kontekście lokalnej społeczności i walorów architektonicznych oraz przyrodniczych Pilzna a także najbliższych okolic. Prezentacja najciekawszych oraz najcenniejszych obiektów i Miejsca Pamięci z obszaru Gminy Pilzno.

W czasie zajęć wykorzystywane są: prezentacje multimedialne, fotografie współczesne i archiwalne, działania plastyczne, karty pracy, quizy i zagadki

Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej.

Czas trwania: 60 min.

 

„O źródłach bez wody – czyli skąd czerpiemy informacje historyczne

Zajęcia wprowadzające do badań historycznych, omawiające podział źródeł historycznych i sposób oraz możliwości ich wykorzystania w czerpaniu wiedzy historycznej Polski i regionu. Przybliżenie takich pojęć jak historyk, archeolog, historia starożytna itp. Prezentacja i omówienie najciekawszych przykładów omawianych źródeł [eksponatów] przechowywanych w zbiorach muzealnych. Zajęcia wpisujące się w program historii klas IV – V

W czasie zajęć wykorzystywane są: prezentacje multimedialne, fotografie współczesne i archiwalne, oryginalne artefakty ze zbiorów Muzeum, karty pracy, quizy i zagadki

Zajęcia odbywają się na wystawie stałej i w sali edukacyjnej.

Czas trwania: 60 min.

 

670 lat lokacji miasta Pilzna

Zajęcia edukacyjne zbudowane wokół prezentowanej w Muzeum ekspozycji stałej, dotyczącej dziejów Pilzna od lokacji po okresu okupacji niemieckiej w czasie II wojny św., prezentacji archiwalnych fotografii dawnej zabudowy Pilzna, sylwetek wybitnych Pilźnian i punktów zwrotnych w dziejach miasta.

W czasie zajęć wykorzystywane są: prezentacje multimedialne, fotografie współczesne i archiwalne, oryginalne artefakty ze zbiorów Muzeum, karty pracy, quizy i zagadki

Zajęcia odbywają się na wystawie stałej.

Czas trwania: 45 min.

 

„Wojenne opowieści”  (warsztaty plenerowe realizowane w okresie wiosenno – letnim)

Warsztaty edukacyjne dotyczące wojennej rzeczywistości i warunków życia codziennego w czasie II wojny św., historii Pilzna w okresie okupacji oraz konspiracyjnej działalności Polaków w tym trudnym czasie – prezentacja sylwetek żołnierzy AK Obwodu Dębickiego oddziałów „POCISK” i „ZAPALNIK”

W czasie zajęć wykorzystywane są: prezentacja oryginalnego żołnierskiego ekwipunku i umundurowania, fotografie współczesne i archiwalne, gra terenowa - tajniki działań konspiracyjnych

Czas trwania: 90 min.

 

UCZNIOWIE KLAS VII – VIII ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

„Pozdrowienia z Pilzna” – zabudowa i architektura miasta na archiwalnych kartach pocztowych

Zajęcia edukacyjne mające na celu ukazanie wartości kartek pocztowych jako źródła do badań historycznych i zmian w zabudowie Pilzna, zwrócenie uwagi na najstarsze obiekty architektury w mieście i ich walory zabytkowe. Prezentacja najciekawszych archiwalnych pocztówek związanych z Pilznem, przechowywanych w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych, sylwetek regionalnych wydawców pocztówek pilźnieńskich.

W czasie zajęć wykorzystywane są: prezentacje multimedialne, fotografie współczesne i archiwalne, plastyczny asseamblage, ilustrujący wybrany fragment zabudowy miasta.

Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej i na wystawie stałej.

Czas trwania: 60 min.

 

 „Ślady miasta – Pilzno chrześcijańskie i żydowskie”

Warsztaty dotyczące wielokulturowości w dawnej Polsce, przedstawiające dwukulturowe chrześcijańsko – żydowskie Pilzno, przed drugą wojną światową.  Uczestnicy warsztatów poznają miejsca nie istniejące dziś na mapie miasta, miejsca związane z kulturą żydowską –m. in. dawną synagogę, teren getta,  oraz obiekty charakterystyczne dla kultury chrześcijańskiej – świątynię farną, cmentarz katolicki. Zajęcia

W czasie zajęć wykorzystywane są: prezentacje multimedialne, fotografie współczesne i archiwalne, materiały źródłowe i artefakty kultury żydowskiej przechowywane w zbiorach Muzeum

Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej i na wystawie stałej, możliwa wycieczka po mieście śladami Pilzna kultury żydowskiej i chrześcijańskiej

Czas trwania: od 60 - 120 min.

 

Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, ziemia pilźnieńska”

Zajęcia edukacyjne koncentrujące się wokół tematyki Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – ludzi, którzy ratowali Żydów podczas okupacji niemieckiej, motywów, którymi kierowali się polscy Sprawiedliwi, zasad przyznawania tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, zagadnień związanych z niemiecką polityką gospodarczą oraz jej wpływem na warunki życia ludności polskiej i  żydowskiej z wykorzystaniem tekstów źródłowych. Prezentacja sylwetek mieszkańców ziemi pilźnieńskiej, odznaczonych medalem za ratowanie żydowskich sąsiadów.

W czasie zajęć wykorzystywane są: prezentacje multimedialne, fotografie współczesne i archiwalne, materiały źródłowe, filmy dokumentalne, eksponaty ze zbiorów Muzeum

Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej.

Czas trwania: 60 min.

 

„Szlakiem AK i Akcji „Burza” na ziemi pilźnieńskiej 1944 r. 

Pokaz multimedialny o warunkach życia codziennego w okupowanym Pilźnie, prezentacja sylwetek żołnierzy AK Obwodu Dębickiego oddziałów „POCISK” i „ZAPALNIK”, bohaterów Akcji „Burza” Obwodu Dębickiego, w kontekście konspiracyjnej działalności Polaków w tym trudnym czasie.

W czasie zajęć wykorzystywane są: prezentacje multimedialne, fotografie współczesne i archiwalne, materiały źródłowe, filmy dokumentalne, eksponaty ze zbiorów Muzeum

Czas trwania: 45 min.

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij