Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA PILZNA - WARSZTATY EDUKACYJNE

Data wydarzenia: 2018-03-22

22 marca klasy VI a oraz VI c Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie uczestniczyły w muzealnych warsztatach edukacyjnych, dotyczących aktualnej wystawy czasowej na temat historii i kultury społeczności żydowskiej, zamieszkującej w Pilźnie na przestrzeni minionych stuleci. Uczniowie poznali szereg ciekawych eksponatów związanych z życiem religijnym żydowskich mieszkańców Pilzna, pilźnieńską synagogą, obyczajami i codziennością życia w kulturze judaizmu. Uwypuklono także wspólną, polsko - żydowską historię miasta, różnice oraz podobieństwa religijne i kulturowe, ze szczególnym zaakcentowaniem losów społeczności żydowskiej w okresie II wojny św., a także postawy Polaków wobec Holocaustu oraz listę Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, osób ratujących, tu na ziemi pilżnieńskiej społeczność żydowską od zagłady. Duże wrażenie na uczestnikach warsztatów zrobiły losy małego żydowskiego chłopca z Pilzna - Mechela Zweiga, który wraz z wybuchem wojny, ukrył w swoim dopmu na poddaszu malowane przez siebie obrazki. Przetrwały ona do naszych czasów i stanowią świadectwo tragcznych losów całej społeczności żydowskiej z Pilzna i okolic. 

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij