Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

REKLAMA DŹWIGNIĄ HANDLU - DAWNA REKLAMA SKLEPOWA W 20 - LECIU MIĘDZYWOJENNYM

Wystawa ukazująca barwny świat odradzającego się handlu i działalności gospodarczej na ziemi pilźnieńskiej, tuż po odzyskaniu niepodległości i w okresie międzywojnia.

Pierwsze lata po odrodzeniu Polski były dla Pilzna bardzo ciężkie. Zniszczenia wojenne oraz polityka eksploatacji prowadzona dotychczas przez władze zaborcze doprowadziła do dużego zubożenia mieszkańców. Jednak mimo braku stabilizacji politycznej i gospodarczej w kraju, miasto powoli dźwigało się z upadku, odbudowując rolnictwo, handel i rzemiosło – gałęzie życia gospodarczego, dające mieszkańcom od dawna podstawy egzystencji. W dwudziestoleciu międzywojennym istniało w mieście kilkadziesiąt placówek handlowych, drobnych i większych, prowadzących sprzedaż i skup rożnych towarów. Do najliczniejszych należały sklepy z towarami mieszanym, towarami korzennymi, konfekcją, galanterią, ponadto cukiernie, masarnie, piekarnie itp. W związku z zapleczem rolniczym występowała też w Pilźnie duża koncentracja kupców bydła, cieląt i nierogacizny, drobiu oraz zboża. Na przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego, działało w mieście szereg zakładów i punktów rzemieślniczych - bednarzy, blacharzy, cieśli, murarzy, rzeźników, kowali, czy krawców bądź szewców. Spośród wymienionych placówek handlowych i rzemieślniczych, kilkanaście największych zaopatrywało się w profesjonalne druki, foldery bądź materiały reklamowe. Jakkolwiek narodziny nowoczesnego rynku reklamy zawdzięczamy rewolucji przemysłowej z XIX w., która oznaczała radykalną zmianę w sposobie myślenia o sprzedaży oraz promocji towarów i handlu, to najbardziej dynamiczny rozwój polskiej reklamy miał miejsce w latach 20-tych i 30-tych XX w. Był to proces dynamiczny i różnorodny. Dominowała wówczas reklama drukowana, przede wszystkim ogłoszenia prasowe, ale także reklama wizerunkowa, graficzna, materiałów i artykułów sprzedawanych w poszczególnych punktach handlowych. 

Właśnie reklamy graficzne, sporządzane na kartonie, szkle, metalu dominują na prezentowanej wystawie. Ukazane zostały różnorodne formy reklam, akcesoriów i towarów sprzedawanych w dwudziestoleciu międzywojennym, w pilźnieńskich sklepach.  Reklamy z niezwykle ciekawą grafiką, liternictwem, oraz kolorystyką. Część ekspozycji poświęcona została także materiałom reklamowym najpopularniejszej w Polsce i jednej z najbardziej znanych w Europie fabryk wyrobów alkoholowych – fabryki „J. A. Baczewski” ze Lwowa. Założona w 1782 r., posiadała najznakomitsze i najbardziej różnorodne materiały reklamowe w okresie 20-lecia międzywojennego. Prezentacji przedwojennych reklam towarzyszą informacje historyczne i eksponaty związane z funkcjonowaniem najpopularniejszych sklepów w międzywojennym Pilźnie, m. in. Wojnarskich, Szczeklików, Duchiewiczów, Palejów, czy restauracji z wyszynkiem Ludwika Szwajkowskiego,  który jako jedyny w regionie posiadał koncesję na sprzedaż wyrobów alkoholowych „J. A. Baczewskiego”. Zwieńczeniem ekspozycji jest aranżacja wnętrza sklepu z towarami mieszanymi sprzed 100 lat, w oparciu o zachowane obiekty i sprzęty z dawnych pilźnieńskich sklepów. 

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów własnych muzeum, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, a także kolekcji prywatnej mieszkańca Pilzna. Składamy serdeczne podziękowania rodzinom i spadkobiercom byłych właścicieli za udostępnienie pamiątek i elementów wyposażenia dawnych sklepów pilźnieńskich.

Galeria

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij