Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

WYMARSZ LEGIONISTÓW ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ

Data wydarzenia: 2018-09-12

12 września 2018 r. odbył się w Pilźnie happening historyczno – artystyczny, „Wymarsz Legionistów”, zorganizowany wspólnie przez Muzeum Regionalne, Publiczną Szkołę Podstawową w Pilźnie oraz pilźnieńskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Pilzno. Była to kolejna uroczystość w gminie, celebrująca obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nawiązywała ona do rzeczywistych wydarzeń, jakie rozegrały się w Pilźnie, w dniu 12 września 1914 r. Sto cztery lata temu gromady ochotników z Pilzna i okolic, jako Polowa Drużyna Sokola, w sile ponad dwustu żołnierzy, pod wodzą Tadeusza Gawrysia i Aleksandra Józefa Radoniewicza, wyruszyły do Krakowa, by dołączyć do formujących się tam Legionów Polskich i stanąć do walki o wolną ojczyznę. Służyli oni w 2 Pułku Piechoty Legionów – 14 kompanii 4 Batalionu, nieliczni w artylerii bądź formacjach kawaleryjskich. Już 30 września zostali oni rzuceni na front, by w kolejnych latach przelewać krew w wielu bitwach i starciach, pod Rafajłowem, Sołotwiną, Zieloną, Pasieczną, Mołotkowem, Rokitną, Kostiuchnówka, Kaniowem.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w intencji legionistów ziemi pilźnieńskiej, celebrowanej w klasztorze oo. karmelitów w Pilźnie przez o. Piotra Spilera. Po niej nastąpił uroczysty przemarsz uczestników na ul. Legionów, do parku otaczającego budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Pilźnie. Tam, w historycznym otoczeniu wydarzeń, jakie rozegrały się 104 lata wcześniej, w części artystycznej wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie. Po niej zaś członkowie pilźnieńskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, wraz z Grupą Wojskową Sokoła w Rymanowie i młodzieżą rymanowskiego liceum ogólnokształcącego, przedstawili wspólnie obrazek sceniczny – „Wymarsz Sokolej Drużyny Polowej z Pilzna do Legionów Polskich w Krakowie” – swoistą rekonstrukcję wydarzeń historycznych z 12 września 1914 r. Zwieńczeniem uroczystości była prezentacja musztry paradnej w wykonaniu Grupy Wojskowej Rymanów. Występom i pokazom towarzyszyła także prezentacja prac plastycznych, konkursowych, dotyczących setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie, wykonanych przez uczniów PSP w Pilźnie.

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Dumni z Polski” pracownicy Wydziału Promocji Urzędu Miasta Pilzna rozdawali mieszkańcom i młodzieży patriotyczne plakietki, balony, chorągiewki oraz ulotki.

Galeria

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij