Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

CAŁEMU NARODOWI NIEŚMY ROZKUCIE KAJDAN - MIESZKAŃCY ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ W OKRESIE I WOJNY ŚW.

Wystawa zorganizowana w ramach regionalnych obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie, prezentuje – przez pryzmat zgromadzonych eksponatów, fotografii, dokumentów – losy mieszkańców Pilzna i okolic w okresie pięciu lat Wielkiej Wojny, walkę pilźnian wcielonych do armii państw zaborczych na wielu frontach wojennych, a także codzienność miasta, okupowanego i niszczonego przez kolejne, wrogie sobie armie. Wyeksponowane zostały przykłady uzbrojenia i wyposażenia używanego przez wojska niemieckie, austro – węgierskie i rosyjskie, na frontach I wojny św. Na tle obrazu Wielkiej Wojny szczególnie zaakcentowano „pilźnieński czyn legionowy” – patriotyczny zryw pilźnian wstępujących ochotniczo do Legionów, rolę jaką odegrało wówczas Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Pilźnie oraz tutejsza Polowa Drużyna Sokola. Walkę i życie frontowe Legionów Polskich zilustrowano na podstawie zachowanych fotografii, pamiątek, odznaczeń i emblematów wojskowych, fragmentów umundurowania, dokumentów legionistów ziemi pilźnieńskiej. Miejsca walk, w których uczestniczyli żołnierze rodem z Pilzna, w ramach 14 kompanii 2 Pułku Piechoty Legionów zilustrowano szkicami sytuacyjnymi bitew, prowadzonych na froncie karpackim, Huculszczyźnie, w Galicji Wschodniej, czy Bukowinie. 

Materiały zaprezentowane na wystawie, pochodzą ze zbiorów własnych muzeum, Archiwum Narodowego w Krakowie, Centralnego Archiwum Wojskowego - w ramach Wojskowego Biura Historycznego im. Gen. Broni Kazimierza Sosnkowskiego, a także zbiorów  pana Sławomira Pękali, Bogusława Knycha, pułkownika Stanisława Modelskiego, Zygmunta Kopcia, Małgorzaty Grzybowskiej, a także kilku kolekcji prywatnych. Wszystkim osobom, które udostępniły swoje prywatne zbiory na rzecz ekspozycji składamy serdeczne podziękowania.

Wystawę, będzie można zwiedzać do 28 lutego 2019 r.

 

Galeria

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij