Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

PRZEDSZKOLAKI Z TARNOWA NA ZAJĘCIACH W MUZEUM

Data wydarzenia: 2017-10-11

11 października b. r. Muzeum Regionalne w Pilźnie odwiedziła grupa 5-cio i 6-ciolatków z Niepublicznego Niepłatnego Przedszkola w Tarnowie. Po obejrzeniu wystaw stałych muzeum i krótkiej pogadance na temat historii Pilzna, przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach warsztatowych "Polskie symbole narodowe". Obejrzały film animowany o dziejach godła państwa polskiego - Orła Białego, fladze narodowej oraz polskim hymnie państwowym. W oparciu o przygotowane kolorowanki uczyły się polskich barw narodowych. 

Edukacja muzealna wieku przedszkolnego jest niezwykle ważna w perspektywie poznania historii i kultury kraju oraz regionu. W czasach integracji z innymi krajami Europy  ważne jest, by dziecko miało poczucie własnej tożsamości narodowej, by „poznając obce kochało swoje”. W edukacji wczesnoszkolnej jednym z głównych kierunków działania jest więc kształtowanie i budzenie u maluchów patriotyzmu, poczucia przynależności narodowej i dumy z osiągnięć rodaków.