Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ MUZEUM W PROGRAMIE TVP RZESZÓW

Data wydarzenia: 2017-08-16

Muzeum Regionalne w Pilźnie zaprezentowane zostało  w jednym z odcinków programu dokumentalnego „PROWadzimy na starcie”, realizowanego przez TVP Rzeszów. Program dotyczy Lokalnych Grup Działania – regionalnych partnerstw tworzonych zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszających przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru, wyznaczonego granicą gmin członkowskich. Członkami tych organizacji mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy. Lokalne grupy działania mogą korzystać ze środków finansowych w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Z takich właśnie funduszy skorzystało Muzeum Regionalne w Pilźnie na początku swej działalności otrzymując dofinansowanie n przebudowę budynku – siedziby muzeum, zakup wyposażenia wystawowego oraz konserwację wybranych eksponatów, a także zakup kolekcji obrazów artysty malarza Stanisława Westwalewicza.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu TVP Rzeszów przedstawiającego działalność i aktywność naszej Lokalnej Grupy Działania w ramach poprzedniej perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 oraz obecnej perspektywy w okresie programowania PROW na lata 2014 – 2020. 

Program "PROWadzimy na starcie" 12. 07. 2012 TVP Rzeszów