Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

MIASTO Z PRZESZŁOŚCI. SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA PILZNA NA PRZESTRZENI WIEKÓW.

Wystawa ukazująca dzieje Żydów pilźnieńskich, udział żydowskich mieszkańców miasta w jego rozwoju, życiu gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturalnym. Społeczność żydowska Pilzna od XVIII w. stanowiła poważny procent ogółu mieszkańców, utrzymujący się pod koniec lat 30-tych XX w. w granicach ¼ wszystkich mieszkańców. Zaznaczała ona swoją obecność w mieście, tworząc podwaliny własnej dzielnicy, wznosząc odrębne budynki użyteczności publicznej – synagogę, szkołę, łaźnię, a także cmentarz. Żydowskie Pilzno odeszło nieodwracalnie w przeszłość wraz z wybuchem II wojny św., zgładzone przez hitlerowskie Niemcy. Pozostały jedynie nieliczne ślady – dawny kirkut, garść dokumentów, stare fotografie i gromadzone skrzętnie w muzeum eksponaty. Wszystko to składa się na obraz minionego świata, miasta z przeszłości. Głównym przesłaniem wystawy jest więc przywołanie pamięci o dawnym, dwukulturowym Pilźnie, ukazanie historii i kultury społeczności żydowskiej Pilzna, w kontekście zgromadzonych artefaktów, fotografii, listów i dokumentów. 

Zgromadzone obiekty zostały wyeksponowane w specyficznych grupach tematycznych: przedmioty związane z synagogą, elementy stroju rytualnego, eksponaty związane ze szczególnie istotnymi świętami judaizmu, przedmioty użytku domowego, zachowane dokumenty, księgi i archiwalia. Te ostatnie pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie. 

Obok zbiorów własnych muzeum, na wystawie wykorzystano zbiory prywatne Państwa Joanny i Jacka Koszczanów, a także Józefa Gucwy (Bobowa), Michała Zająca oraz Małgorzaty Grzybowskiej (Pilzno). Eksponowane fotografie pochodzą ze zbiorów muzeum a także kolekcji prywatnej pana Sławomira Pękali.  Pewna część fotografii dawnych, żydowskich mieszkańców Pilzna udostępniona została przez ich potomków i rodziny, mieszkające obecnie poza granicami kraju. Wszystkim osobom, które udostępniły swoje zbiory i materiały na wystawę składamy serdeczne podziękowania. 

Ekspozycję można zwiedzać do 31 marca.

Galeria

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij