Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

EKSPONAT MIESIĄCA - Z MUZEALNYCH WYKOPALISK

Data wydarzenia: 2018-04-05

siekierka z epoki brązu

siekierka z tulejką i uszkiem, zdobiona trzema żeberkami, typu „Wielichowo”. Miejsce znalezienia: Jaworze Górne.

surowiec: brąz, chronologia: IV/V okres epoki brązu (ok. 900 r. p. n. e.)

wymiary: 

długość całkowita - 10, 6 cm, 

szerokość ostrza – 4,3 cm

 

MRP/H/1

Dar Józefa Ryby – Jaworze Górne

Zabytki tego typu są dość rozstrzelone na obszarze ziem polskich. Jerzy Kuśnierz określił ten rodzaj siekierki  jako typ Wielichowo, który jest  datowany od schyłku IV (skarb z Biskupic) okresu epoki brązu  aż do początków VI okresu epoki brązu. Głównie jednak siekierki takie występują pod koniec V na początku VI okresu epoki brązu.  Kilka egzemplarzy znalazł M. Gedl na cmentarzysku łużyckim w Opatowie (d. pow. Kłobuck). Są one znalezione dość blisko pod względem geograficznym do okazu z Jaworza Górnego. Najbliższym zaś jest skarb z Biskupic pow. Miechów, zawierający również podobną siekierkę. Typ Wielichowo jest rozpowszechniony szeroko, siekierki takie występują od Dolnego Śląska, przez Opolskie, Małopolskę, dorzecze Liswarty, Wielkopolskę po Mazury.