Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

EKSPONAT MIESIĄCA - PANIE KUP PAN, TOWAR PRIMA SORT!

Data wydarzenia: 2020-10-12

dawna reklama sklepowa 20 - lecia międzywojennego.

wyroby czekoladowe

Reklamy sklepowe, kolorowe z wypukłej blachy emaliowanej.

Czekolada "Milka" – 1932 r.

Czekolada "Piasecki" – ok. 1929 r.

Reklama - informacja połączona z komunikatem perswazyjnym, mająca  na celu skłonienie do nabycia lub skorzystania z określonych towarów i usług, w pewnej swoistej formie znana była już od starożytności (łac. reklamo, reklam ara – odzew, clamo, clamare – wołać). Stosowano wówczas reklamę w postaci napisów na ścianach budowli, kamiennych lub terakotowych szyldów, karczmy, zajazdu. Starożytni handlowcy zachwalali swoje towary krzycząc i nawołując do nabycia. Tak powstała pierwsza forma reklamy – reklama ustna.

Wraz z pojawieniem się pierwszych gazet pojawiła się także pierwsza reklama prasowa. Wydrukowano ją po raz pierwszy 14 października 1612 r., w Paryżu, w czasopiśmie „Journal General d’Affiches”. Już dwa lata później, w Anglii, pojawiły się pierwsze regulacje prawne dotyczące zamieszczania reklam w gazetach.

Rewolucja przemysłowa, która ogarnęła w XIX wieku Europę i Amerykę Północną spowodowała gwałtowny rozwój różnych form reklamy. Wzrost produkcji, coraz większa podaż towarów i usług skutkowała coraz brutalniejszą walką konkurencyjną. W owej walce skuteczną i niezastąpioną rolę zaczyna odgrywać reklama. W wielu krajach szyld staje się obowiązkowym elementem oznaczenia punktu handlowego czy usługowego. Treść napisów, zwłaszcza tych o charakterze reklamowym nie zawsze zgodna była z prawdą. Nad treścią, w trosce o uczciwość, wprowadzono nadzór policyjny. W Londynie powstają całe ulice handlowe, pełne sklepów oferujących różnorodne towary i opatrzone licznymi reklamami. W walce konkurencyjnej pojawiają się pierwsze obniżki cen, oraz zupełna nowość w reklamie „ludzie-reklamy” poruszający się pośród przechodniów.

Powszechne zastosowanie szyldów w XIX wieku prowadziło do wzbogacenia ich formy plastycznej oraz do coraz większej doskonałości technicznej. Najbardziej zamożni kupcy pragnęli by ich szyldy reklamowe były nie tylko okazałe ale i wykonane na wysokim poziomie artystycznym. W tym celu zatrudniali znanych malarzy, co podnosiło ich prestiż w świadomości społecznej oraz świadczyło o zamożności. Tablice reklamowe przybierały coraz bardziej zróżnicowane i wyrafinowane formy. Oryginalnym koncepcjom graficznym towarzyszyło stosowanie różnych materiałów. Napisy wykonane były w formie liter przestrzennych ze szlifowanego do połysku metalu, szkła a nawet złoceń. Oprócz bogatego w formę liternictwa na szyldach zaczęło pojawiać się wiele graficznych znaków, obwódek, ramek. Na początku XX wieku coraz powszechniejsze stały się tablice emaliowane, wytłaczane, litery reliefowe, pojawiła się też reklama świetlna.

W Polsce międzywojennej istniał dobrze rozwinięty przemysł reklamowy. W wielkich miastach szczególnie w Warszawie reklamy niczym nie ustępowały tym ze stolic zachodniej Europy. We wszystkich większych miastach istniały firmy zajmujące się wytwarzaniem szyldów i reklam sklepowych. Bardzo popularne były reklamy rozwieszane na ścianach sklepów, drzwiach sklepowych, rozkładane na ladach. Zachwalały one produkty, które były do nabycia w tym właśnie sklepie. Częstokroć łączono reklamę produktu z właścicielem lub nazwą sklepu, do którego trafiał towar.

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij