Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

ŻYDZI W PILŹNIE _ WARSZTATY EDUKACYJNE

Data wydarzenia: 2018-02-13

Od 25 stycznia, w siedzibie muzeum można zwiedzać wystawę zatytułowaną "Miasto z przeszłości. Społeczność żydowska Pilzna na przestrzeni wieków", przybliżającą historię i kulturę pilźnieńskich Żydów, którzy do II wojny św. stanowili blisko 1/4 ogółu mieszkańców miasta. Integracyjną częścią wystawy są  warsztaty edukacyjne, skierowane do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, ukazujące wspólną polsko - żydowską historię miasta, różnice oraz podobieństwa religijne i kulturowe, ze szczególnym zaakcentowaniem losów społeczności żydowskiej w okresie II wojny św. W warsztatach uwzględniono postawy Polaków wobec Holocaustu oraz listę Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, osób ratujących, tu na ziemi pilżnieńskiej społeczność żydowską od zagłady. Jako pierwsza uczestniczyła w warsztatach grupa czwartoklasistów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali eksponaty związane z poszczególnymi świętami judaizmu, obiekty związane z wyposażeniem synagogi, elementy rytualnego stroju i akcesoriów modlitewnych religii mojżeszowej. Na zakończenie zapoznali się z nazwiskami mieszkańców gminy, którzy w okresie okupacji niemieckiej ratowali swych żydowskich sąsiadów przed okrutnymi represjami ze strony okupujących Polskę żołnierzy niemieckich. 

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij