Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE - 84 ROCZNICA ZBRODNI

Data wydarzenia: 2024-04-09

Zbrodnia Katyńska – tym mianem określa się akt ludobójstwa dokonany wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD, na polskich jeńcach wojennych przetrzymywanych w sowieckich obozach zagłady i więzieniach. Wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., sowiecka policja polityczna – NKWD ZSRS – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRS wschodniej części Polski. Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, tych ze Starobielska – w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. Egzekucję więźniów przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu. Władze ZSRS postanowiły zgładzić tysiące bezbronnych jeńców, ponieważ nie ulegli oni prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali żarliwymi patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Polskę. Cała akcja likwidacji obozów miała charakter tajny; władze sowieckie chciały za wszelką cenę uniknąć odkrycia prawdy. 13 kwietnia 1943 r. niemieckie radio podało informację o odkryciu w okolicach lasu katyńskiego grobów polskich oficerów zamordowanych przez żołnierzy radzieckich. Polacy zginęli od strzałów w tył głowy. 

Ogrom tragedii nie ominął i ziemi pilźnieńskiej. Tam, w Katyniu zginęli też pilźnieńscy synowie, jak choćby: Porucznik Jan Drechny, ppor. Rezerwy Stanisław Gielarowski, Generał dywizji Szymon Kurza, por Franciszek Lewicki, Kpt piechoty Edward Mazurkiewicz, por Eugeniusz Piekło, starszy posterunkowy Policji, Stanisław Podraza, kpt Stanisław Piotr Podraza – ur w Łękach Górnych, por Mieczysław Radoniewicz, starszy posterunkowy policji Tomasz Sławiński, por rezerwy Stanisław Szczeklik, prokurator Józef Marian Garbaczyński

Ziemia pilźnieńska będzie zawsze wierna Swoim Synom, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. Zapraszamy na uroczystą Mszę Św. w hołdzie pomordowanym w niedzielę 14 kwietnia o godz. 11:00, w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie.

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij