Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

SWÓJ? INNY? OBCY? - PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ RÓŻNE KULTURY I RELIGIE

Data wydarzenia: 2018-02-26

23 II b. r. Muzeum Regionalne odwiedziły grupy starszaków Publicznego Przedszkola nr 6 w Dębicy. Zwiedziły one najnowszą wystawę muzealną – „Miasto z Przeszłości. Społeczność żydowska Pilzna na przestrzeni wieków” i na jej podstawie poznawały różnice i podobieństwa pomiędzy religią chrześcijańską a judaizmem, uczyły się poszanowania odmienności kulturowej i religijnej innego człowieka, zrozumienia dla różnorodności obyczajowej i odmiennych tradycji.

Zajęcia tego typu kształcą postawę otwartości na świat, przygotowują do spotkania z różnorodnością kulturowo – obyczajową we współczesnym świecie.