Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

KONKURS HISTORYCZNO - LITERACKI LISTY DO MECHELKA

Data wydarzenia: 2024-02-28

„Nie możemy zapomnieć.

Stracilibyśmy wtedy samych siebie.”

N. N.

1928 r.

28 lutego urodził się chłopiec o imieniu Mechel, syn Markusa i Estery. Zamieszkał w Pilźnie, w rodzinie Dawida Zweiga drobnego sklepikarza. W 1935 r. Mechelek, wraz z czterdziestoma sześcioma uczniami polskimi i żydowskimi rozpoczął naukę w klasie I B Szkoły Powszechnej w Pilźnie. Szczęśliwy, mały chłopiec, uczył się pilnie, rzadko opuszczał lekcje, z j. polskiego miał zawsze piątkę. Mechel uwielbiał malować – odtwarzał farbami otaczający go świat. W 1939 r. chłopiec już nie chodzi do szkoły, jego imię podobnie jak innych dzieci żydowskich zostało skreślone z listy uczniów. W czerwcu 1942 r. Mechel trafia do utworzonego w mieście getta. Jesienią 1942 r. Niemcy wywieźli wszystkich Żydów z Pilzna do getta w Dębicy, stamtąd do obozu zagłady w Bełżcu. Mechel Zweig miał wówczas 13 lat……

2010 r.

Na strychu jednego z pilźnieńskich domów znaleziono plik dziecięcych rysunków namalowanych farbami wodnymi, zawiniętych w gazetę i ukrytych za dachową belką. Ich autorem okazał się żydowski chłopiec Mechel Zweig – czwartoklasista, którego krótkie życie zostało brutalnie przerwane. Czy właśnie wtedy tuż przed przeniesieniem do getta mały chłopiec starannie pakuje swoje rysunki i chowa za belką na strychu?

2024 r.

Historia małego Mechelka jest historią niemal każdego żydowskiego dziecka z Pilzna,  symbolem dramatu mieszkańców miasta – żydowskich i chrześcijańskich, którzy w latach okupacji niemieckiej 1939 – 1945 doznali wielu krzywd, represji, byli świadkami tragicznych wydarzeń.  Rysunki Mechela Zweiga to jedyny ślad i zarazem dzieło życia małego chłopca. Ich odnalezienie jest szansą ocalenia Pamięci o całej społeczności pilźnieńskich Żydów.

By uczcić 96 rocznicę urodzin małego Mechelka, a jednocześnie przybliżyć młodemu pokoleniu mieszkańców tragizm historii II wojny św. na obszarze Gminy, Muzeum Regionalne w Pilźnie ogłasza konkurs historyczno – literacki pt. „Listy do Mechelka”. Poszukując adekwatnej formy przekazu historii Mechelka jako symbolu całej społeczności Pilzna zdecydowaliśmy się zaprezentować tragiczną historię miasta w czasie II wojny św. podczas specjalnej prezentacji multimedialnej dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Po zapoznaniu się z prezentacją i losami mieszkańców Pilzna w latach okupacji, chętni uczniowie poszczególnych szkół będą mogli, w przygotowanym przez siebie tekście literackim o dowolnej formie, wyrazić swoje uczucia i myśli związane z wojenną historią miasta. Jest to symboliczny akt przekazania młodemu pokoleniu pamięci o dramatycznych wydarzeniach z Zagłady.

Zachęcamy młodzież wszystkich szkół z obszaru Gminy Pilzno do wzięcia udziału w konkursie.

Terminy realizacji prezentacji w poszczególnych placówkach ustalane będą indywidualnie, w porozumieniu ze środowiskiem szkolnym. 

Regulamin Konkursu "Listy do Mechelka":

https://drive.google.com/file/d/1_SVEIU5bK4hQpYRyw9COLTuc3c7nzTE-/view?usp=sharing 

Karta uczestnika: 

https://drive.google.com/file/d/1Orsq7OwQzXT-znU6N2XG1iIXmAg0nseJ/view?usp=sharing 

Oświadczenie Rodo:

https://drive.google.com/file/d/1FpBSPQkgSi34_El8op7i17Snvhdf5yNP/view?usp=sharing

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij