Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

WINCENTY WITOS - W STULECIE NADANIA HONOROWEGO OBYWATELSTWA

Data wydarzenia: 2023-09-15

15 września 1923 r. Rada Miasta Pilzna nadała ówczesnemu premierowi Wincentemu Witosowi honorowe obywatelstwo, "w uznaniu jego zasług położonych dla dobra miasta". Pod uchwałą podpisali się jednomyślnie wszyscy radni. 

Wincenty Witos (1874  - 1945 -  działacz ludowy, polityk, trzykrotny szef rządu. Urodził się i prowadził gospodarstwo rolne w Wierzchosławicach koło Tarnowa. Od 1908 r. wójt wsi. Poseł na galicyjski Sejm Krajowy, członek austriackiej Rady Państwa. Współtwórca i wieloletni przywódca PSL „Piast” – partii powstałej w 1913 r. na skutek rozpadu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był nieprzerwanie przez czternaście lat posłem na Sejm. W latach 1920-1921, a więc w czasie wojny polsko-bolszewickiej, premier Rządu Obrony Narodowej. Na czele rady ministrów stanął po raz kolejny w 1923 r., szybko jednak zmuszono go do ustąpienia. Jego ponowny wybór na premiera, w początku maja 1926 r., skłonił Józefa Piłsudskiego do przeprowadzenia wojskowego zamachu stanu. W 1930 r. został przez władze uwięziony w twierdzy wojskowej w Brześciu nad Bugiem. W procesie politycznym skazano go na osiemnaście miesięcy więzienia. W latach 1933-1939, w obawie przed ponownym osadzeniem w więzieniu, przebywał na wychodźstwie w Czechosłowacji. W latach 1941-1941 więziony przez Niemców, odrzucił propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego. Po wojnie powołany na wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Narodowej, nie podjął jednak tych oobowiązków. W 1945 r. został wybrany prezesem nowo powstałego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zmarł jeszcze w tym samym roku, 31 października.

Wincnty Witos utrzymywał szerokie kontakty z terenowymi kołami Stronnictwa Ludowego w Pilźnie i okolicach. Miasto należało bowiem do okręgu wyborczego tarnowskiego, w którym Witos kandydował.  

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij