Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

PORTRECISTA NATURY - WYSTAWA PRAC STANISŁAWA WESTWALEWICZA

„Portrecista Natury”, wystawa prac Stanisława Westwalewicza, ukazująca znakomite malarstwo artysty – żołnierza, który tak mocno związany był swoją twórczością z Pilznem i urokami pilźnieńskiego krajobrazu. 

Stanisław Westwalewicz był twórcą wszechstronnym. Poza malarstwem olejnym zajmował się malarstwem monumentalno-sakralnym, uprawiał akwarelę, grafikę, projektował witraże i plakaty. 

Wywodził się z ubogiej ale niezwykle prawej inteligentnej rodziny, gdzie tradycje patriotyczne były ważne i pielęgnowane w domu rodzinnym. Już we wczesnej młodości dał się poznać jako znakomity malarz, bardzo już ukierunkowany. W wieku 21 lat rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych, tam dał się poznać jako znamienity mistrz pędzla i jego pięknie zapowiadającą się karierę przerwał wybuch II wojny św. Sam, jako ochotnik, w poczuciu obowiązku i odpowiedzialności za kraj wstąpił do armii polskiej, walczył w kampanii wrześniowej i dostał się do niewoli sowieckiej, dostając się ostatecznie do obozu w Kozielsku. To, że nie zginał w katyńskich lasach jak tysiące jego braci żołnierzy uważał przez całe swoje życie za cud i wielką Bożą łaskę.

Po wybuchu wojny rosyjsko – niemieckiej w 1941 r. i uwolnieniu więźniów zaraz wstąpił do szeregów nowo tworzonej Armii generała Andersa i wraz z 2 korpusem tułał się na licznych frontach wojennych przez osiem długich lat. Griazowiec, Tock, Buzułuk, Jangi Jul, Irak, potem Izrael, Egipt, Włochy – w tę drogę wplotły się artystyczne losy Stanisława Westwalewicza, a z wojennego szlaku gromadził artystyczną dokumentację, obrazy, rysunki i szkice. Malował nieustanie malował, zachwycał go krajobraz obcych kontynentów, walory zabytków, ludzie, których spotykał na swej życiowej drodze. Jednym słowem portretował naturę, piękno otaczającego go świata. Do Polski po wojnie wrócił dopiero pod koniec 1947 r., a po kilku latach w Kozienicach zawitał wraz z rodziną do nas, tutaj do Pilzna, rodzinnego miasta swojej żony Wandy. Artysta miał do Pilzna niezwykle duży sentyment i przywiązanie. Miasto było dla niego wyjątkową i cichą przystanią, w której nie targały nim żadne gwałtowne doświadczenia życiowe, gdzie spotkał bardzo przychylny klimat dla swojej pracy twórczej. Uczucia te znalazły wyraz w kilkudziesięciu obrazach – pejzażach wykonanych o różnych porach roku i dnia. Zachwycił się usytuowaniem miasta na wzgórzu obronnym, a temat panoramy Pilzna z widokiem na wzgórze i kościoły stał się często wykorzystywanym motywem jego prac w dekadzie lat pilźnieńskich. Niektóre z dzieł, utrwalające pilźnieńską rzeczywistość pozostały jedynymi przekazami dokumentalnymi z tamtego okresu. Oddają codzienną atmosferę galicyjskiego miasteczka i jego wygląd, będącego w odbudowie i rozbudowie po zniszczeniach wojennych. To w Pilźnie właśnie uwidocznił się specyficzny stosunek malarza do natury, światła i barwy. Przeprowadzając się w 1962 r. do Tarnowa Stanisław Westwalewicz nadal uważał Pilzno za część swojej małej ojczyzny do której wracał i fizycznie – odwiedzając często miasto – i artystycznie, malując przepiękny krajobraz okolic Pilzna.

Prezentowana  wystawa to ponad 70 różnorakich prac Stanisława Westwalewicza – obrazy olejne, akwarele, pastele, szkice i grafika, monumentalne projekty polichromii. W twórczości swojej, zwłaszcza w malarstwie olejnym, nawiązuje do malarstwa okresu Młodej Polski, stąd jego wielkie zainteresowanie malarstwem pejzażowym. W ponad sześćdziesięcioletniej aktywności twórczej stworzył swój własny i niepowtarzalny styl – styl „Westwalewiczowski”. Dzieła artysty wyeksponowano w towarzystwie osobistych pamiątek malarza, z jego żołnierskiego życia, z malarskiej pracowni, katalogów bardzo wielu wystaw na przestrzeni lat, medali i dyplomów.

Dzieła, które można obejrzeć na wystawie to własność Muzeum Regionalnego w Pilźnie, obrazy z kolekcji Muzeum Okręgowego w Tarnowie, także z Dębicy oraz wielu kolekcji prywatnych – mieszkańców naszej gminy, Serdecznie im wszystkim dziękujemy za użyczenie swoich zbiorów na wystawę.

Wystawa stanowi zwieńczenie projektu realizowanego przez Muzeum i Towarzystwo w ramach projektu „Ze sztuką na Ty”. Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.

Galeria

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij