Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

O PRADZIEJACH ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ ZA POMOCĄ GLINY

Data wydarzenia: 2017-03-22

22 marca b. r. Muzeum odwiedzili uczniowie klas czwartych Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie, uczestniczący w zajęciach szkolnego koła plastycznego. Wzięłi oni udział w warsztatach ceramicznych „Śladami pradawnych kultur” – zajęciach edukacyjnych o pradziejach ziem polskich oraz dawnych kulturach osiadłych na obszarze dzisiejszego Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w pokazie dawnych technik i form tworzenia oraz ozdabiania naczyń z kręgu dawnych kultur neolitycznych, obejmujących swym zasięgiem tereny południowe obecnych ziem polskich (Kultura ceramiki wstęgowej rytej i kłutej; Kultura pucharów lejkowatych, Kultura ceramiki sznurowej). Następnie próbowano samodzielnie wykonać specyficzne zdobienia ceramiczne omawianych kultur, na własnoręcznie wykonanym przez siebie naczyniu glinianym. Prace realizowane były w oparciu o zgromadzone w muzeum artefakty ceramiczne.