Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

NOWA WYSTAWA CZASOWA W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Data wydarzenia: 2018-10-31

Całemu narodowi nieśmy rozkucie kajdan” – mieszkańcy ziemi pilźnieńskiej w okresie I wojny św. 

 

 

Burmistrz Pilzna, Dom Kultury w Pilźnie – Muzeum Regionalne, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców regionu na nową wystawę czasową, zorganizowaną w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski na terenie Gminy Pilzno. Wystawę zatytułowano: Całemu narodowi nieśmy rozkucie kajdan – mieszkańcy ziemi pilźnieńskiej w okresie I wojny św". Prezentuje ona – przez pryzmat zgromadzonych eksponatów, fotografii, dokumentów – losy mieszkańców Pilzna i okolic w okresie pięciu lat „Wielkiej Wojny”, walkę pilźnian wcielonych do armii państw zaborczych na wielu frontach wojennych, ale także codzienność miasta, okupowanego i niszczonego przez kolejne, wrogie sobie armie. Wyeksponowane zostaną przykłady uzbrojenia i wyposażenia używanego przez wojska niemieckie, austro – węgierskie i rosyjskie na frontach I wojny św. Na tle obrazu Wielkiej Wojny szczególnie zaakcentowano „pilźnieński czyn legionowy” – patriotyczny zryw pilźnian wstępujących ochotniczo do Legionów, rolę jaką odegrało wówczas Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Pilźnie oraz tutejsza Polowa Drużyna Sokola. Walkę i życie frontowe Legionów Polskich zilustrują zachowane fotografie, pamiątki, odznaczenia i emblematy wojskowe, fragmenty umundurowania, dokumenty legionistów z Pilzna i najbliższych okolic. Miejsca walk, w których uczestniczyli legioniści ziemi pilźnieńskiej, w ramach 14 kompanii 2 Pułku Piechoty Legionów zilustrowano szkicami sytuacyjnymi bitew, prowadzonych na froncie karpackim, Huculszczyźnie, w Galicji Wschodniej, czy Bukowinie.

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij