Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

LEGENDARNE ZAJĘCIA PIERWSZAKÓW

Data wydarzenia: 2018-04-13

13 kwietnia grupa pierwszaków z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie przybyła do Muzeum na zajęcia edukacyjne o pilźnieńskich legendach. Na zajęciach zastanawiano się wspólnie nad różnicami pomiędzy bajką, baśnią a legendą. Uczniowie w wesoły sposób poznawali także legendarne opowieści związane z historią regionalną oraz miejscowościami dzisiejszej Gminy Pilzno, m. in. legendę "O rycerzu Pilznerze" czy legendarną, wesołą opowieść "Jak kolej Pilzno ominęła". Zajęcia te stanowiły przyczynek do poznawanych na lekcjach j. polskiego popularnych legend polskich Poznawanie legend regionalnych pozwala w przyjemny sposób zgłębiać wiedzę historyczną odnośnie "małej ojczyzny".