Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

EKSPONAT MIESIĄCA - ŚPIEW KOŚCIELNY Z PARAFIALNEJ BIBLIOTEKI

Data wydarzenia: 2018-01-03

Graduał – księga liturgiczna, zawierająca śpiewy mszalne, Kraków XVII w. 

Volumin drukowany na papierze, druk, skóra, tekst wraz z zapisem nutowym, brak jednolitej numeracji, każdy z zapisów nutowych paginowany oddzielnie, numeracja powtarza się. Kart pergaminowych 291. Krawędzie stronic barwione na czerwono. Oprawa: tektura wzmacniana skórą czarną, pozłacane elementy wycisku – motywy roślinno kwiatowe i symbol krzyża. Oprawa wewnątrz wzmocniona kartą w kolorze błękitnym.

wymiary: 34 x 26 x 7 cm

Depozyt Parafii św. Jana Chrzciciela w Pilźnie

Graduał jest voluminem należącym do dawnej biblioteki parafialnej w Pilźnie. Począwszy od drugiej połowy XVI w. biskupi polscy wydawali szereg rozporządzeń odnoszących się do kształcenia i podnoszenia poziomu religijnego zarówno duchownych jak i wiernych świeckich. Do tego celu niezbędne były właściwe księgi liturgiczne oraz dzieła zawierające treści teologiczne. Zwoływane synody zobowiązywały duchownych do zaopatrywania się w potrzebne dzieła: Biblia, rytuały, księgi oficjum brewiarzowego, sakramentarze, podręczniki kaznodziejskie, mszały, antyfonarze, graduały, czy katechizmy. Biblioteka parafialna parafii p.w. św. Jana Chrzciciela była jednym z największych księgozbiorów w regionie. Do naszych czasów zachowało się czterysta pięćdziesiąt pięć voluminów z XVI, XVII i XVIII w., w tym siedem ksiąg rękopiśmiennych oraz dwanaście inkunabułów i postinkunabułów. Ten cenny historycznie zasób trafił do Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Kilka dzieł zaprezentowano na wystawie historycznej w pilźnieńskim muzeum regionalnym.

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij