Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

OD PARTACZA DO BOGACZA... RZEMIEŚLNICY W DAWNYM PILŹNIE

 

Rzemiosło i handel to dwa filary ekonomicznych podstaw Pilzna, przez wieki stanowiące siłę napędową rozwoju miasta. Odbiciem pilźnieńskiego rzemiosła były miejskie cechy, skupiające reprezentacje poszczególnych dyscyplin rzemieślniczych, a rozwój miasta oznaczał jednoczesny rozwój cechów. Rzecz charakterystyczna większość mieszkańców Pilzna prowadziła jednocześnie handel i rzemiosło, co ważniejsze wsparte gospodarką rolną i hodowlaną. Do wyposażenia domów kupców i warsztatów rzemieślniczych zaliczano pługi, sierpy, motyki — narzędzia uprawy ziemi. Część mieszkańców miasta za główne swoje zajęcie uważała tylko rolnictwo. 

Usytuowane na styku znanych szlaków handlowych miasto korzystało z licznych nadanych mu królewskich przywilejów, jak choćby z prawa poboru opłat mostowych z nadania króla Władysława Jagiełły w 1397 r., przywileju Kazimierza Jagiellończyka z 1454 r. zwalniającego pilźnieńskich kupców od połowy cła w królestwie, czy prawo składu dla miasta nadane przez króla Zygmunta Augusta w 1556 r.  Na ekspozycji zaprezentowano zachowane do dnia dzisiejszego dokumety pilźnieńskich rzemieślników, kupców, obiekty związane z miejscowym handlem, narzędzia rzemieślnicze dawnych, zamierających dziś zawodów, archiwalne fotografie dawnego "jarmarcznego" Pilzna. 

Ekspozycja czasowa "Od partacza do bogacza ... rzemieślnicy w dawnym Pilźnie" prezentowana będzie w siedzibie Muzeum do 30 IX 2024 r.

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij