Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Data wydarzenia: 2024-02-29

1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej wykonano wyroki śmierci, na oskarżonych o współpracę z Niemcami oraz o działania przeciw komunistycznej władzy, członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość". Przed plutonem egzekucyjnym stanęli: por. Łukasz Ciepliński ps. „Pług”, por. Franciszek Błażej ps. „Tadeusz”, por. Karol Chmiel ps. „Grom”, mjr Mieczysław Kawalec ps. „Iza”, kpt. Józef Batory ps. „Argus”, kpt. Józef Rzepka ps. „Krzysztof”, mjr Adam Lazarowicz ps. „Klamra”.

Dzień ten stał się symbolem wszystkich „żołnierzy wyklętych” - żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego  Kresy Wschodnie II RP. Szacuje się, że w szczytowym okresie walki, w 1945 r., w podziemiu niepodległościowym działało bezpośrednio nawet 200 tysięcy osób, z czego 20 tysięcy walczyło w oddziałach partyzanckich, zaś kolejnych kilkaset tysięcy wspomagało ich zapewniając aprowizację, schronienie i łączność.

1 marca stał się świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Z wdzięczności za „świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Za krew przelaną w obronie Ojczyzny”. Bohaterowie podziemia antykomunistycznego nie tylko odegrali istotną rolę w odsuwaniu w czasie kolejnych etapów utrwalania systemu, ale też pozostali wzorem postawy obywatelskiej dla wielu środowisk opozycji demokratycznej.

Część żołnierzy placówki AK w Pilźnie oraz walćzących na naszym obszarze także nie pogodziła się z dalszą niewolą Polski i wstąpiła do nowej, bardziej zakonspirowanej organizacji niepodległościowej „Wolność i Niezawisłość” lub w inny sposób próbowali przeciwstawić się dalszemu zniewoleniu kraju przez komunistów. Wielu z nich swój udział w walce o niepodległość Polski w różnorakich organizacjach – AK, NOW, NSZ i WiN -  przypłaciło wyrokami więzienia i śmierci. 

Ludwik Marszałek „Zbroja” -  skazany na karę śmierci (Wrocław) WiN

Ćwik Stanisław „Bogacz” –skazany na 8 lat więzienia (Rzeszów) WiN

Dośla Jerzy „Orlicz”- skazany na 1 rok więzienia (Gdańsk) Semper Fidelis Victoria

Fiołek Edward „Zawisza” skazany na 12 lat więzienia (Wrocław) WiN

Gola Tadeusz „Karło” – skazany na 12 lat więzienia (Rzeszów) WiN

Heinz Stanisław „Przebój” –skazany na 12 lat więzienia (Rzeszów) WiN

Jarzębski Jan „Wielki” – skazany na 5 lat więzienia (Wrocław) WiN

Kałużyński Adam „Murat” –skazany na 2 lata więzienia (Poznań) Samodzielna Grupa Operacyjna „Warta”

Konieczny Edward „Jopek” (Rzeszów)

Kopeć Tadeusz „Feliks” skazany na 10 lat więzienia (Wrocław) WiN

Latanowicz Hieronim „Sokół  - skazany na 8 lat więzienia (Wrocław) WiN

Pawlus Kornelia „Mietka” - skazana 7 lat więzienia (Rzeszów) WiN

Pawlus Zygmunt „Turek” -skazany na 10 lat więzienia (Kraków) WiN

Romanowski Jan „Wacław” -  skazany na 8 lat więzienia (Rzeszów) WiN

Waratus Antoni „Obuch” - skazany na 12 lat więzienia (Rzeszów) WiN

Zdzisław Łaskawiec „Monter”, Maria Nalepka „Frania” (ur. 1922), Bolesław Pasek „Teść” (1921 – 1949), Franciszek Tobiasz „Szufelka” (1923 – 1993), Irena Wojnarska (1921 – 1983), Eugeniusz Wojnarski (1928 – 1979), Roman Wojnarski „Przemko” (1926 – 1997), Tadeusz Wojnarski „Strzała” (1924 ), Ignacy Zoń „Góral” (1915 – 1967) i wielu innych.

Dzień 1 marca jest także symbolem ich walki i poświęcenia.

Cześć ich pamięci !

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną. Zamknij