Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

EKSPONAT MIESIĄCA - SZEWSKA PASJA

Data wydarzenia: 2017-08-03

Świadectwo uzyskania uprawnień rzemiosła szewskiego dla Benedykta Mazurkiewicza z Pilzna, 1905 r.

wym: 40 x 50 cm

Dokument papierowy, druk uzupełniony pismem odręcznym. Krawędzie dokumentu wzbogacone emblematami herbowymi poszczególnych cechów rzemieślniczych w Galicji.

Centralna część dokumentu - poświadczenie ukończenia nauki:

Niżej podpisany majster rzemiosła szewskiego poświadczam, że mój uczeń Benedykt Mazurkiewicz rodem z Pilzna, powiatu pilźniejskiego, kraju koronnego Galicyi, obrządku rzymsko – katolickiego, liczący obecnie lat 45, pozostawał u mnie w nauce od dnia 2 stycznia 1877 r. do dnia 14 stycznia 1880 r., a gdy tenże przez swoją wzorową pilność dostatecznie się rzemiosła wyuczył, wyzwalam go z dniem dzisiejszym na Towarzysza rzemiosła szewskiego, w dowód czego świadectwo niniejsze własnoręcznym podpisem stwierdzam. Pilzno, dnia 8 grudnia 1905 r.

Podpisano własnoręcznie: Majster – Walenty Ankiewicz,  Wydziałowi – Jan Kawecki, Stanisław Pawlus. U dołu okrągła pieczęć Stowarzyszenia Szewskiego. Z prawej strony dokumentu poświadczenie Magistratu Miasta Pilzna z własnoręcznym podpisem burmistrza N. Niemtusa. Z lewej strony dokumentu poświadczenie ze strony Towarzystwa Szewskiego – podpis przełożonego Towarzystwa Jana Porządka. W narożach dokumentu – wezwania i prośby o Boże błogosławieństwo w pracy.  

Krawędzie dokumentu odbarwione i poplamione, ślady po zawilgoceniu papieru, przetarcia i drobne ubytki

Dar Kazimierza Mazurkiewicza, Pilzno