Pilzno, Muzeum Regionalne w Pilźnie

CORAZ WIĘCEJ ZAJĘĆ I WARSZTATÓW

Data wydarzenia: 2017-02-03

Rośnie liczba uczestników warsztatów i zajęć muzealnych, organizowanych przez pilżnieńskie muzeum regionalne, nawiązujących swą tematyką do historii i kultury Pilzna oraz regionu. W minionym tygodniu w zajęciach wzięli udział uczniowie klasy V B Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie.  Uczestniczyli w zajęciach „Muzealny Kufer rozmaitości”. Rozwiązywali zagadki, łamigłówki, oceniali i opisywali ukryte w kufrze eksponaty muzealne, poszukiwali szczególnie ciekawych i oryginalnych, a dziś już nie spotykanych sprzętów. Zajęcia muzealne, realizowane w oparciu o zgromadzone zbiory są doskonałą forma kształtowania świadomości i tożsamości regionalnej oraz budowania odpowiedzialności za losy ,,małej ojczyzny” – ziemi pilźnieńskiej. Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli na realizowane w muzeum zajęcia warsztatowe i lekcje muzealne, dotyczące historii i kultury ziemi pilźnieńskiej. Więcej informacji na naszej stronie muzealnej w zakładce oferta edukacyjna.